tr.nuxe.com, istatistiksel amaçlar ve ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış hizmetler ve teklifler sağlamak için çerezleri kullanır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgi

Tercihlerimi ayarla
Nuxe

Çevre vaatlerimiz

Doğaya saygı.

 

Doğal kaynakların korunması, NUXE’ün başlıca çabalarından biridir. Bu yaklaşım, bakım ürünlerimizin tasarımından doğal etken maddelerin seçimine, formülasyondan ambalajlamaya kadar her aşamada mevcuttur.

Kaynak kullanımı becerisi
NUXE bakım ürünlerini oluşturan etken maddeler coğrafi olarak izlenebilir. Ayrıca yabanıl hasat yerine kültürleri tercih ediyor ve CITES (koruma altındaki bitki türleri) sınıflandırmalı maddelerin kullanımını yasaklıyoruz.

Saygılı formüller
Ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini sınırlandırmak için, %80’den fazlası biyolojik olarak bozunan durulanabilir formüller geliştiriyoruz*. Peeling ürünlerimizde, plastik mikro-baloncuklar kullanmıyor (yönetmeliğe uygun), sadece doğal peeling partikülleri tercih ediyoruz.

Bakım ürünlerimizin formüllerini geliştirirken hayvanlara da saygı gösteriyoruz: formüllerimiz vegandır ve hayvan kaynaklı hiçbir içerik maddesi veya türev içermez (sadece Rêve de Miel® serimiz kovan türevleri içerir); ayrıca yürürlükteki Avrupa kozmetik yönetmeliğine uygun olarak, hayvanlar üzerinde hiçbir test yapmıyoruz.

Sorumlu ambalajlama
NUXE'ün çevresel taahhütleri, geri dönüştürülebilir materyallerden oluşan ve ağırlık açısından optimize edilen, özel çevreci tasarımlı 50 ml kavanozlar sayesinde, bakım ürünlerimizin ambalajları için de geçerlidir. 2018’de gerçekleştirilen bir yaşan döngüsü araştırmasına göre, çevreci tasarımlı 50 ml cam kavanozlarımız her yıl bir Fransız’ın 2 yıllık su tüketimine(1), 244 ağacın kesilmesine(2) ve dünyayı 28 kez turlayan bir aracın atıklarına(3) eşdeğer tasarrufa olanak tanıyor.

* OCDE yöntemlerine göre.

Made in France NUXE

Fransız yapımı

Fransa’da yüksek kaliteli bakım ürünleri üretiyoruz.

 

En büyük özeni, laboratuvarda tasarımdan üretimlerine kadar her aşamada ürünlerimizin kalitesine gösteriyoruz.

NUXE Araştırma ve Geliştirme birimi, botanik, kimya, cilt biyolojisi, ilaç bilimi, bitki bilimi ve parfüm gibi çeşitli alanlarda yetenekleri ve yetkinlikleri olan tutkulu araştırmacı ekibimizde hayat buluyor… Fransız eczacılığının mükemmellik geleneğini sürdüren NUXE, Yenilikçilik ve Kalite sloganı doğrultusunda hareket ediyor*.

NUXE bakım ürünlerinin formülleri, Fransa’daki laboratuvarımızda yetenekli eller tarafından ve titizlikle geliştiriliyor. Kullanılan yağlar %100 bitkisel ve doğal içerik maddelerine her zaman öncelik veriliyor. Formüller hayvan kaynaklı içerik maddeleri içermiyor** ve seçilen koruma sistemleri tolerans ve güvenlik garanti ediyor. Her formül, Araştırma Bakanlığının onayladığı bağımsız laboratuvarlar tarafından dermatolojik kontrol altında düzenli olarak test ediliyor. 

Tüm NUXE bakım ürünleri Bretagne, Fransa’da, ağırlıklı olarak NUXE üretiminin amiral gemisi olan Lécousse sanayi tesisinde üretiliyor. 70 çalışanı bulunan NUXE’ün kendi fizik-kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı var. 2017’de tamamen yenilenen tesisin büyütülmesi ve son teknoloji ekipmanların alınması, kusursuz kalite seviyesi korunurken üretim kapasitesinin artmasına olanak tanıdı.

Kaliteye gösterilen bu titiz özen, NUXE Laboratuvarı ve fabrikasının sınırlarını aşıyor: Kozmetikovijilans bölümü her gün müşterilerin geribildirimlerini ele alarak bir ürünle ilgili uyarı olması durumunda anında harekete geçiyor.

* Fransa’da satılan farmakolojik kozmetik ürünler. ** Kovan ürünleri hariç

NUXE engagements

Sosyal vaatlerimiz

Adil bir dünyayı teşvik ediyoruz.

Arıların korunmasına katkıda bulunarak ve içme suyuna erişime yönelik bir sürdürülebilir kalkınma projesini destekleyerek, her gün canlı dünyanın korunması için çabalıyoruz.

Arıları korumayı amaçlıyoruz.
Arılar, polenleme çalışmaları sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir halkayı temsil ediyor. NUXE, “Un toit pour les abeilles” (arılar için bir çatı) derneğiyle birlikte, Vosges dağlarında yeni koloniler oluşturması ve böylece türlerinin devam etmesine katkıda bulunması amacıyla yerleştirilen arı kovanlarına sponsorluk yaparak arıların korunması için çabalıyor. 

İçme suyuna erişimi teşvik ediyoruz.
NUXE bakım ürünlerinin formüllerinin başlıca içerik maddesi olan su her şeyden önce dünya çapında herkesin adil şekilde erişemediği, hayati bir kaynaktır. NUXE bu nedenle “1001 fontaines” sivil toplum kuruluşunu destekleyerek Kamboçya'nın köylerinde iki ve Madagaskar’da bir su üretim istasyonunun kurulumunu finanse ediyor. Bu özerk ve sürdürülebilir tedarik, ilkokullarda dağıtılacak sudan başlamak üzere, temiz ve sağlık açısından risk taşımayan bir su kaynağını garanti ediyor.

Atıkla mücadeleyi destekliyoruz.
NUXE ayrıca 2009’da kurulan Agence du Don en Nature adlı bir Fransız kamu teşebbüsüyle işbirliği yaparak işletmelere atıkla mücadelede destek oluyor. Bu ortaklık NUXE’ün satılmamış veya stok fazlası olan ürünleri toplayarak Fransa’nın en yoksul kesimlerine dağıtıyor. Bu süreç, ülkenin her noktasında bulunan ve her gün yoksullukla mücadele eden ADN ağının 850 derneği üzerinden yönetiliyor.

(1) Ortalama bir Fransız her gün 165 litre su tüketmektedir. Kaynak: http://www.planetoscope.com/consommation-eau/243-litres-d-eau-consommes-par-un-francais.html
(2) 1 ton karton üretmek için 20 ağaç gerektiği varsayılmaktadır: http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-du-papier/n:290.
(3) İşten eve seyahat için km başına üretilen emisyon faktörleri, yol koşullarına bağlı olarak (şehir içinde) gram üzerinden "karışık" döngüde = 69.9 g eşdeğeri CO2'ye karşılık gelmektedir. Bilan Carbone. Emisyon faktörleri kılavuzu. V5. 2007.

Yukarı