Çerez (cookie) ayarlar?n?z? de?i?tirmeden sitemizde gezinmeye devam etti?iniz takdirde, bu çerezlerin merkeze istatistiksel bilgi sa?lamak ve ilgi alanlar?n?za göre hizmet ve teklif yay?nlamak için kullan?lmas?ndan rahats?z olmad???nz? varsayaca??z.
Daha fazla bilgi ve çerez ayarlar?n?z? de?i?tirmek için t?klay?n?z.

Ben ki?iselle?tiriyorum Kabul ediyorum
  • NUXE’ün kalbinde
     
    Vaadimiz: Kadınların günlük yaşamlarını güzelleştirmek için doğadan ilham almak.
Tarihçemiz
 
Kullanıcılarının aşkla bağlandığı Fransız markası
NUXE ve kurucusu Aliza Jabès, ikonik Huile Prodigieuse® dahil, milyonlarca kadının günlük hayatından vazgeçilmez olan efsanevi
bakım ürünlerinin kaynağıdır.
Laboratuvarımız
 
Doğanın sunduğu sayısız zenginlikten esinlenen laboratuvarımızın araştırmacıları en performanslı etken maddeleri bir araya
getirerek ikonik bakım ürünlerimizi oluşturuyorlar.
Vaatlerimiz
 
Her zaman daha iyisini yapma isteğiyle hareket eden NUXE doğa üzerindeki etkisini en aza indirerek daha sorumlu bir güzellik, her zaman daha titiz bir Fransız Yapımı bakım ürünleri kalitesi ve
daha adil bir dünya için destek vaat ediyor.
İçerik maddelerimiz
 
Enerji ve yenilenme kaynağı doğa, her gün NUXE Laboratuvarı araştırmacılarına esin vererek en değerli
olan ama kozmetikte az kullanılan bitkileri saptayarak
benzersiz etken maddeler çıkarmalarına olanak tanıyor.
NUXE Spa uzmanlık bilgisi
 
Gayet iyi bilinen uzmanlık sayesinde, dünyanın dört bir
yanında bakım ürünleri ve masajların bedeni ve zihni
özgürleştirdiği olağanüstü spalar. Eşsiz bir duyusal yolculuk
vaadiyle görülmemiş bir güzellik ve rahatlama deneyimi.
Yukar?