Çerez (cookie) ayarlarınızı değiştirmeden sitemizde gezinmeye devam ettiğiniz takdirde, bu çerezlerin merkeze istatistiksel bilgi sağlamak ve ilgi alanlarınıza göre hizmet ve teklif yayınlamak için kullanılmasından rahatsız olmadığınzı varsayacağız.
Daha fazla bilgi ve çerez ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.

Ben kişiselleştiriyorum Kabul ediyorum

YASAL BİLGİLER

İÇERİK SAĞLAYICI
Laboratoire NUXE; 2.460.000 € sermayeli şirket.
Avrupa Birliği KDV numarası: FR 68642060123.
Paris Ticaret ve Şirketler Sicili'ne 642 060 123 numara ile kayıtlıdır.
Kayıtlı merkezi 127, rue d'Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt adresindedir.

YER SAĞLAYICI
Tescilli merkezi 92 rue Réaumur, 75002 PARİS adresinde bulunan EQUINOA şirketi.
Paris Ticaret ve Şirketler Sicili'ne 484 915 475 numara ile tkayıtlıdır.
Telefon: +(33) 01 71 18 11 63

WWW.NUXE.COM İNTERNET SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI
İnternet sitesinin kullanımı, aşağıda belirtilen kullanım koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İNTERNET SİTESİNE İLİŞKİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Laboratoire NUXE internet sitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku uyarınca korunan bir eserdir. İnternet sitesi ve onu oluşturan öğelerin her biri (ticari markalar, logolar, fotoğraflar, imgeler, illüstrasyonlar, metinler, sloganlar, videolar, vs.) münhasıran Laboratoire NUXE şirketinin mülkiyetindedir ve buna ilişkin fikri mülkiyet haklarını ve şahsi hakları kullanma konusunda sadece Laboratoire NUXE yetkilidir.
İnternet sitesinin veya onu oluşturan öğelerden herhangi birinin, ticari veya başka bir amaçla, herhangi bir vasıta ile ve herhangi bir şekilde, bütünüyle veya kısmen çoğaltılması ve/veya sunulması, kullanılması, uyarlanması ve değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.
İnternet sitesinin her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması ve/veya sunulması, Laboratoire NUXE şirketinin önceden ve açıkça vereceği bir izne tabidir.
İnternet sitesine yönelik bağlantılar, sadece Laboratoire NUXE şirketinin önceden yazılı izninin alınması suretiyle verilebilir. Laboratoire NUXE, internet sitesinin veya internet sitesine bağlı sitelerin içeriği ve kamuya arzı ile buralarda yer alan ürünler ve hizmetler ile ilişkili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İnternet sitesinde bahsi geçen markalar tescilli olup koruma altındadır ve münhasıran Laboratoire NUXE şirketinin mülkiyetindedir.

KİŞİSEL VERİLER
Laboratoire NUXE, internet sitesinin kullanıcısı ile ilgili kişisel bilgiler toplayabilir ve bu veriler bilişim ortamında işlenebilir.
6 Ocak 1978 tarihli Bilişim ve Özgürlük Yasası ("Loi Informatique et Libertés") uyarınca, internet sitesinin kullanıcısı, kendisini ilgilendiren verilere erişim, bunların değiştirilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılması amacıyla kullanıcının, "19 rue Péclet - 75015 PARİS" adresine posta ile veya "serviceconso@nuxe.com" adresine e-posta ile müşteri hizmetlerine başvuruda bulunması yeterlidir.
Laboratoire NUXE, kullanıcı tarafından internet sitesinin kullanımı çerçevesinde iletişmiş olan kişisel verilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder.
Verilerin toplanması esnasında kullanıcının açık onayının alınması şartı ile Laboratoire NUXE kullanıcıya e-posta yolu ile doğrudan anketler veya bültenler gönderebilir.
Verilerin toplandığı hususu, Fransız Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'na ("CNIL") 1424622 numara ile beyan edilmiştir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
İnternet sitesinde meydana gelen herhangi bir hatadan veya internet sitesinde sunulan bilgilerin değişmesi sonucu doğuran üçüncü kişiler tarafından hileli yollar ile yapılan herhangi bir müdahaleden ve daha genel olarak sebebi, kaynağı ve türü ne olursa olsun, herhangi bir kişinin internet sitesine erişimi veya erişim imkânsızlığı neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen herhangi bir zarardan Laboratoire NUXE sorumlu değildir.
Özellikle, kullanıcıların internet sitesine erişimleri neticesinde bilişim materyallerine gelebilecek herhangi bir zarardan da Laboratoire NUXE sorumlu değildir.

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIM DIŞI OLMASI
Laboratoire NUXE, internet sitesini erişilebilir durumda tutmak için gayret sarf etmekte fakat bu konuda bir yükümlülük altında bulunmamaktadır.
Laboratoire NUXE, internet sitesinin kullanım dışı kalması durumunda her ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulamaz.

ÇEREZLERİN (TANIMLAMA DOSYALARININ) KULLANIMI
Laboratoire NUXE; sitede çerezler (tanımlama dosyaları) kullanabilir. Bu dosyalar kullanıcının bilgisayarına kaydedilir ve kullanıcının internet sitesini kullanımı hakkında bilgiler kayıt altına alınır.
Kullanıcı, bilgisayarını "http://www.cnil.fr" adresinde belirtilen koşullara uygun olarak yapılandırmak suretiyle çerezlerin bilgisayarına kaydedilmesini önleyebilir.

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Laboratoire NUXE, internet sitesinin işbu kullanım şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

UYGULANACAK HUKUK - YARGI YETKİSİ
İnternet sitesinin işbu kullanma şartları, Fransız hukukuna tabidir.
İnternet sitesinden kaynaklana her türlü uyuşmazlık, Paris mahkemelerinin münhasır yetkisine tabidir.

Yukarı