Çerez (cookie) ayarlarınızı değiştirmeden sitemizde gezinmeye devam ettiğiniz takdirde, bu çerezlerin merkeze istatistiksel bilgi sağlamak ve ilgi alanlarınıza göre hizmet ve teklif yayınlamak için kullanılmasından rahatsız olmadığınzı varsayacağız.

Ben kişiselleştiriyorum Kabul ediyorum

YASAL BİLGİLER

İÇERİK SAĞLAYICI
Laboratoire NUXE; 2.460.000 € sermayeli şirket.
Avrupa Birliği KDV numarası: FR 68642060123.
Paris Ticaret ve Şirketler Sicili'ne 642 060 123 numara ile kayıtlıdır.
Kayıtlı merkezi 127, rue d'Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt adresindedir.

YER SAĞLAYICI
Tescilli merkezi 92 rue Réaumur, 75002 PARİS adresinde bulunan EQUINOA şirketi.
Paris Ticaret ve Şirketler Sicili'ne 484 915 475 numara ile tkayıtlıdır.
Telefon: +(33) 01 71 18 11 63

WWW.NUXE.COM İNTERNET SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI
İnternet sitesinin kullanımı, aşağıda belirtilen kullanım koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İNTERNET SİTESİNE İLİŞKİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Laboratoire NUXE internet sitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku uyarınca korunan bir eserdir. İnternet sitesi ve onu oluşturan öğelerin her biri (ticari markalar, logolar, fotoğraflar, imgeler, illüstrasyonlar, metinler, sloganlar, videolar, vs.) münhasıran Laboratoire NUXE şirketinin mülkiyetindedir ve buna ilişkin fikri mülkiyet haklarını ve şahsi hakları kullanma konusunda sadece Laboratoire NUXE yetkilidir.
İnternet sitesinin veya onu oluşturan öğelerden herhangi birinin, ticari veya başka bir amaçla, herhangi bir vasıta ile ve herhangi bir şekilde, bütünüyle veya kısmen çoğaltılması ve/veya sunulması, kullanılması, uyarlanması ve değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.
İnternet sitesinin her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması ve/veya sunulması, Laboratoire NUXE şirketinin önceden ve açıkça vereceği bir izne tabidir.
İnternet sitesine yönelik bağlantılar, sadece Laboratoire NUXE şirketinin önceden yazılı izninin alınması suretiyle verilebilir. Laboratoire NUXE, internet sitesinin veya internet sitesine bağlı sitelerin içeriği ve kamuya arzı ile buralarda yer alan ürünler ve hizmetler ile ilişkili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İnternet sitesinde bahsi geçen markalar tescilli olup koruma altındadır ve münhasıran Laboratoire NUXE şirketinin mülkiyetindedir.

KİŞİSEL VERİLER
Laboratoire NUXE, internet sitesinin kullanıcısı ile ilgili kişisel bilgiler toplayabilir ve bu veriler bilişim ortamında işlenebilir.
6 Ocak 1978 tarihli Bilişim ve Özgürlük Yasası ("Loi Informatique et Libertés") uyarınca, internet sitesinin kullanıcısı, kendisini ilgilendiren verilere erişim, bunların değiştirilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılması amacıyla kullanıcının, "19 rue Péclet - 75015 PARİS" adresine posta ile veya "serviceconso@nuxe.com" adresine e-posta ile müşteri hizmetlerine başvuruda bulunması yeterlidir.
Laboratoire NUXE, kullanıcı tarafından internet sitesinin kullanımı çerçevesinde iletişmiş olan kişisel verilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder.
Verilerin toplanması esnasında kullanıcının açık onayının alınması şartı ile Laboratoire NUXE kullanıcıya e-posta yolu ile doğrudan anketler veya bültenler gönderebilir.
Verilerin toplandığı hususu, Fransız Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'na ("CNIL") 1424622 numara ile beyan edilmiştir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
İnternet sitesinde meydana gelen herhangi bir hatadan veya internet sitesinde sunulan bilgilerin değişmesi sonucu doğuran üçüncü kişiler tarafından hileli yollar ile yapılan herhangi bir müdahaleden ve daha genel olarak sebebi, kaynağı ve türü ne olursa olsun, herhangi bir kişinin internet sitesine erişimi veya erişim imkânsızlığı neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen herhangi bir zarardan Laboratoire NUXE sorumlu değildir.
Özellikle, kullanıcıların internet sitesine erişimleri neticesinde bilişim materyallerine gelebilecek herhangi bir zarardan da Laboratoire NUXE sorumlu değildir.

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIM DIŞI OLMASI
Laboratoire NUXE, internet sitesini erişilebilir durumda tutmak için gayret sarf etmekte fakat bu konuda bir yükümlülük altında bulunmamaktadır.
Laboratoire NUXE, internet sitesinin kullanım dışı kalması durumunda her ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulamaz.

ÇEREZLERİN (TANIMLAMA DOSYALARININ) KULLANIMI
Laboratoire NUXE; sitede çerezler (tanımlama dosyaları) kullanabilir. Bu dosyalar kullanıcının bilgisayarına kaydedilir ve kullanıcının internet sitesini kullanımı hakkında bilgiler kayıt altına alınır.
Kullanıcı, bilgisayarını "http://www.cnil.fr" adresinde belirtilen koşullara uygun olarak yapılandırmak suretiyle çerezlerin bilgisayarına kaydedilmesini önleyebilir.

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Laboratoire NUXE, internet sitesinin işbu kullanım şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

UYGULANACAK HUKUK - YARGI YETKİSİ
İnternet sitesinin işbu kullanma şartları, Fransız hukukuna tabidir.
İnternet sitesinden kaynaklana her türlü uyuşmazlık, Paris mahkemelerinin münhasır yetkisine tabidir.

 

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ


Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni’nin Amacı

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni;

 1. Maslak Mah. Sanatkarlar Sok. No:2 D Blok Kat: 2/13 Maslak / Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim NUXE İstanbul Kozmetik Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (“NUXE” ya da “Şirket”)’in; internet sitesi, mobil web, sair mobil uygulama siteleri aracılığıyla ve sosyal medya hesapları üzerinden ne tür kişisel veriler topladığını,
 2. Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
 3. Şirketimiz’in bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
 4. Şirketimiz’in internet sitesi, mobil web siteleri, mobil uygulama ve sair yollarla topladığı kişisel veriler ile ilgili olarak kullanıcılarının/üyelerinin/müşterilerinin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 5.  Ticari elektronik ileti alma konusunda bilgilendirmeyi ve ek olarak;
 6. Veri sahibi olarak haklarınızın açıklandığı Aydınlatma Metni’ni içermektedir.
   

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ["KVKK"] uyarınca; aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde kullanıcıların/üyelerin/müşterilerin ["Kullanıcı/Üye] Şirketimiz ile paylaşmış olduğu işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nda belirtilen kişisel verilerinin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, işbirliği içinde olduğumuz yurt içi veya yurt dışında ki üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, elde edilebilir hale getirilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Kullanıcı/Üye’ye ait ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, adres, sayfaya ilişkin trafik bilgileri; sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler gibi Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel veriler ["Kişisel Veriler"], Kullanıcı/Üye’ye daha iyi hizmet verebilmek, Kullanıcı/Üye ile sözleşme akdetmek, Kullanıcı/Üye’ye verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi, satış sonrası hizmetler, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Söz konusu Kişisel Veriler’in diğer işlenme amaçları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu mevzuatı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Kullanıcı/Üye’ye ait Kişisel Veriler’i işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel Veriler; Kullanıcı/Üye’ye daha iyi hizmet verebilmemiz adına Kullanıcı/Üye’lerin gerekli olduğu durumlarda açık rızalarına istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, Şirketimiz’in faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile KVKK’nın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler de alınarak; KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kullanıcı/Üye’ye ait Kişisel Veriler ile gezinme ve trafik bilgileri; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerle İlgili Haklar

Kullanıcı/Üye, KVVK Madde 11 gereği kendisine tanınan haklarla ilgili olarak aydınlatılmış kabul edilecek ve işbu Maddeye dayanarak; işlenen Kişisel Verileri’nin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verileri’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir. Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

 

 • Websitesinde yer alan e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek(aynı zamanda Şirketimiz’e hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir);
 • Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek veya
 • Kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle Şirketimiz’e başvuru yaparak, taleplerini iletebilir. 

 

Kişisel Veri Saklama Süresi

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin Kullanıcı/Üye’nin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel Veriler’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Veriler’e yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı Kullanıcı/Üye’yi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız.

Kişisel Veriler’i gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, Şirketimiz’e ait internet sitesine, mobilwebe ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

 

Değişiklikler

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nın internet sitesinde/webmobilde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu sebeple Kullanıcı/Üye’nin işbu metni periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz. Kullanıcı/Üye, varsa Kişisel Bilgileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz’e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

 

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez  Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İletişim İzni

Kullanıcı/Üye’nin Şirketimiz ile paylaşmış olduğu Kişisel Veriler; satış-pazarlama amacıyla, çerez politikamızda belirttiğimiz şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizin içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amacıyla ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla Şirketimiz kullanabilir. Bu veriler, aynı zamanda sadece Kullanıcı/Üye’ye sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kullanıcı/ Üye, pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu reklam-kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarında yer almak istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz’e ulaşarak da iletilebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ VE AYDINLATMA METNİ

 

Toplanan Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kullanıcı/Üye, işlenen Kişisel Verileri’nin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verileri’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”)’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

 

İlgili Kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kullanıcı/Üye, bu kapsamda belirtilen tüm haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

 

 • Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, tarafınızdan ıslak olarak imzalanmış bir e-posta göndermek (aynı zamanda “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da imzalanarak gönderilebilir);
 • Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek veya
 • Kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle  başvuru yaparak, her türlü taleplerini iletebilir. 

 

Kişisel Veri Saklama Süresi

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Verilerinizin İşleme Amacı ve İletişim İzni

Kişisel verileriniz, çeşitli fiziki/dijital mecralarda yer alabilecek ve iletişim izni metninde belirtilen amaçlara uygun olarak işlenecektir;

Yukarı